Privacy

Privacyverklaring AVG

Wij zijn een Antwerpse holebi-jongerenorganisatie die activiteiten organiseren en een ontmoetingsplaats willen zijn voor holebi-jongeren van 16 tot 30 jaar. Onze vereniging bestaat uit een Raad van Bestuur en een stuurgroep die verantwoordelijk zijn voor de dagdagelijkse werking.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website (www.enigverschil.be) en alle andere vormen van gegevensverzameling door Enig Verschil vzw, gevestigd te Draakplaats 1, 2018 Antwerpen.

Gegevensbeveiliging

Enig Verschil vzw zal alle mogelijkheden aanwenden die in haar bereik liggen om gegevens te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf. Hierom beschikt onze website over HTTPS beveiliging, zijn wachtwoorden versleuteld opgeslagen en wijzigen onze vrijwilligers elke zes maanden hun wachtwoord.

Ledenadministratie

In het kader van een actuele en volledige ledenadministratie verwerken wij de volgende gegevens: volledige naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum en geslacht. Dit doen wij om een actuele ledenadministratie te kunnen voeren en te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting om subsidies te mogen ontvangen van de Stad Antwerpen en landelijke belangenorganisaties. Het lid verstrekt telkens zelf deze persoonsgegevens. Deze gegevens worden gedeeld met Çavaria vzw, Kammerstraat 29, 9000 Gent en Wel Jong Niet Hetero vzw, Kammerstraat 29, 9000 Gent. De verzamelde gegevens worden bijgehouden zolang de persoon actief lid is van onze vereniging en een jaar hierna.

Activiteiten

In het kader van onze activiteiten kunnen deelnemers gevraagd worden om aanvullende persoonsgegevens te verstrekken. Hierbij kan het gaan om: leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit en medische bijzonderheden die noodzakelijk in te weten in noodsituaties. Het lid verstrekt telkens zelf deze persoonsgegevens en worden gebruikt om in geval van noodsituaties de hulpdiensten te kunnen verwittigen. Deze persoonsgegevens worden nimmer gedeeld met andere organisaties. Enkel de coördinator van Enig Verschil vzw en de organisatoren van het evenement hebben toegang tot deze aanvullende persoonsgegevens. Deze zullen telkens verwijderd worden wanneer het evenement heeft plaatsgevonden. Adresgegevens, zoals vermeld onder ‘Ledenadministratie’ worden van niet-leden bijgehouden tot het einde van het werkjaar (februari-januari). Dit om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het verantwoorden van de ontvangen subsidies.

Website

Op onze website is het mogelijk om een Çavariapas aan te vragen. Informatie met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kunt u lezen onder ‘Ledenadministratie’. Deze gegevens worden opgeslagen in een online database. De coördinator en de webmaster hebben toegang tot deze database. De coördinator zal deze database gebruiken om de Çavariapas aan te vragen bij Çavaria, deze gegevens zullen dan ook aan hen verstrekt worden.

Op onze website is het mogelijk om u in te schrijven voor activiteiten. Informatie met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kunt u lezen onder ‘Ledenadministratie’ en ‘Activiteiten’. Deze gegevens worden opgeslagen in een online database. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan de organisator van het evenement dit via e-mail (enkel een @enigverschil.be adres).

Webshop

Op onze website is het mogelijk om artikelen aan te schaffen of te betalen om deel te nemen aan activiteiten. Naast de gegevens zoals genoemd onder ‘Ledenadministratie’ en ‘Activiteiten’ worden hier ook gegevens verzameld om de betaling online te kunnen afronden. Na het afronden van de bestelling zal u worden doorverwezen naar de website van uw bank om de betaling af te ronden. Enig Verschil vzw ontvangt achteraf van uw bank de gebruikte rekening en de betaalstatus. Deze gegevens zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichting op het voeren van een boekhouding en eventueel bedragen te kunnen restitueren. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden.

E-mail- en telefoonverkeer

Op onze website kunt u diverse e-mailadressen en telefoonnummers vinden. De communicatiemiddelen die op onze website staan opgesomd worden beheerd door onze organisatie. Indien u wenst te worden teruggebeld is het mogelijk dat dit gebeurd met een privételefoon van onze vrijwilligers.

Scholenwerking

Op onze website is het mogelijk om voor scholen, jeugdbewegingen en instellingen workshops aan te vragen. Hierbij worden de volgende gegevens gevraagd: naam school, adres school, naam verantwoordelijke, e-mailadres verantwoordelijke, telefoonnummer verantwoordelijke, workshop dagen, aantal workshops gevraagd, uur van de workshop, alternatieve locatie indien van toepassing, wat voorziet de school, e-mailadres voor de facturatie, opmerkingen en tijdsschema indien van toepassing. Deze gegevens worden verstrekt door de aanvrager van de workshop om zodoende de workshops te kunnen uitvoeren en contact te onderhouden met de verantwoordelijke. Deze gegevens worden opgeslagen voor 5 jaar om te voldoen aan onze wettelijke verplichting van het voeren van een boekhouding.

Functionaris gegevensbescherming

Enig Verschil vzw beschikt niet over een functionaris gegevensbescherming. Deze keuze is gebaseerd op de omvang van onze vereniging en de aard van de te verwerken gegevens.

Rechten

Een ieder die het vermoeden heeft dat er persoonsgegevens bij Enig Verschil vzw geregistreerd staan heeft

  • Recht op inzage
  • Recht op verbetering
  • Recht om vergeten te worden
  • Recht op verzet

Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen via e-mail naar info@enigverschil.be. Vermeld hierin duidelijk uw naam. Ter bevestiging vragen wij u een kopie mee te sturen van paspoort of identiteitskaart.

Datalekken

Indien er een datalek zou plaatsvinden, zullen wij altijd de betrokken personen op de hoogte stellen per e-mail over het incident. Tevens zullen wij, indien dit wettelijk noodzakelijk is dit melden aan de bevoegde instanties.

  • Dataregister -> document van de organisatie waarin je beschrijft wat je allemaal doet in geval van inbreuken

 

Laatste update van deze policy: 13/06/2018

X